Appleʼi piiratud garantii üheks aastaks

Piiratud tootjagarantii katab tootja poolt arvutil esinevaid puudusi ühe aasta jooksul ostu sooritamisest tootja garantiidokumendis määratud tingimustel. Tootjagarantii ei kata seadme sihtotstarbelisest kasutamisest tekkinud normaalset kulumist, andmete kadumist, tootlikkuse langust vms juhtumeid. Asendamist uue seadmega ja müügilepingust taganemist tootjagarantii ei võimalda.

UBINATE GARANTIITINGIMUSED

 1. Need tingimused laienevad kõikidele meie juurest ostetud arvutitele (sh taastatud mudelitele) ning ka ärikliendi poolt ostetud seadmele.
 2. Katame kahe aasta jooksul (sh tootjagarantii kehtivuse ajal) pärast arvuti ostmist võimalike vigade tuvastamisega seotud diagnostikakulud ja anname seadme garantiiremondi teostamise ajaks asendustoote tasuta juhul, kui diagnostika tulemusel ei tuvastata arvutil garantiiteenindust välistavaid tingimusi. Diagnostika hõlmab defektsete detailide kindlaks määramist, kuid mitte nende vahetamist. Samuti tasume ise arvuti garantiiteenindusse saatmisega seotud mõistlikud kulud.
 3. Garantiiaeg algab ostuarve väljastamise kuupäevast ning garantiiteeninduse saamiseks tuleb meile esitada ostudokument.
 4. Kui arvutil ei esine neis tingimustes loetletud garantiiteenindust välistavaid asjaolusid ning arvuti parandamine ei ole võimalik, asendame toode võrdväärse tootega, mis on remonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või ostame toote tagasi hinnaga, mis vastab toote hinnale ostudokumendil.
 5. Garantiiteenindus ei hõlma:
  1. ekspluatatsioonihäireid ja füüsilisi vigastusi, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jmt tõttu või mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
  2. ekspluatatsioonihäireid ja füüsilisi vigastusi, mis on tingitud mitte töökorras olevate elektrisüsteemide kasutamise tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
  3. kasutamisjuhendi nõuete eiramisest tingitud kahjustusi (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes);
  4. tooteid, mille välimust on muudetud või mida on avatud/parandatud mitte tootja autoriseeritud hoolduses või juhul kui toote detailidele algselt paigaldatud või trükitud seerianumber, kontrollkleebis või markeeriv kleebis on rikutud, eemaldatud või välja vahetatud.
  5. toote kuluva iseloomuga osasid (akud), pakendeid ja dokumentatsiooni;
  6. tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
  7. toote sihtotstarbelisel kasutamisel tekkinud tavapärasest kulumisest tekkinud defekte.
 6. Me ei vastuta garantiiteeninduse teostamisel:
  1. arvuti defektide kõrvaldamata jäämise eest juhul, kui garantiiteeninudusega hõlmatud defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti andmisel ei ole registreeritud;
  2. arvuti mis tahes osas sisalduvate programmide, andmete või muu teabe kahjustumise või kaotuse eest.
 7. Garantii täitmine ei pikenda ega uuenda garantiiaega. Paigaldatud varuosade garantiiaeg lõppeb koos seadme garantiiajaga.
 8. Täiendavad või muud nõuded (sh kahjunõuded, mis on tekkinud väljaspool seadet) on välistatud niivõrd, kuivõrd vastutus ei ole seadusega kohustuslik.
 9. Garantiitingimused kehtivad arvutitele, mis on ostetud ja mida kasutatakse Eestis.
 10. Garantiitingimused kirjeldavad meie garantii tagamise ulatust ning ei mõjuta müüja garantiikohustusi, mis tulenevad lõppkliendiga sõlmitud müügilepingust, ega teisi õigusi või nõudeid, mis lõppkliendil võivad olla vastavalt Eesti õigusele.

Tingimused kehtivad alates 22.05.2020.

Vaata lisaks

Teenindus- ja kasutajatoe garantii kehtivuse kontrollimine

Apple riistvara garantii

Pakiautomaat

Või tule ise järgi

Tagastusõigus

14 päeva jooksul

Turvaline maksmine

Maksa turvaliselt internetipangas