Müügitingimused

Üldsätted

 1. Käesolevad OÜ Vahvad Ubinad (edaspidi Müüja) veebipoe (edaspidi e-pood) üld- ja tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõikide isikute (edaspidi Ostja) suhtes, kes kasutavad www.ubinad.ee e-poodi ja tellivad e-poest kaupu (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest Kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).
 2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. tehes märke ("linnuke") tingimuste ette.
 3. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil ubinad.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
 4. Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada.
 5. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

Tellimuse vormistamine

 1. Ostjal võimalik e-poest osta Kaupa, mille juures on link "Lisa ostukorvi".
 2. Kauba maksumus ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba maksumuse muutumist, rakendub Kaubale tellimuse esitamise hetkel kehtinud Kauba maksumus.
 3. Ostja saab soovi korral ostukorvi sisu muuta. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse Kaubast. Kui Ostja katkestab tellimuse vormistamise pärast tellimuse sisestamist, tuleb Kaup ostukorvi uuesti valida.
 4. Ostja valib tellimuse vormistamisel Kauba üleandmise viisi ja koha.
 5. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul "Esita tellimus" ning Ostja suunatakse edasi makseviisi lehele. Makseviisi saab Ostja muuta ka tellimuse vormistamise viimases etapis
 6. Ostja kinnitab ostukorvi ja tasub Kauba eest Müüja poolt pakutud maksekeskkondades.
 7. Pärast Kauba eest tasumist tuleb Ostjal vajutada lingile "Tagasi kaupmehe juurde".
 8. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.
 9. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja viite tellimusele.
 10. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul. 
 11. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata järgmistel juhtudel:
  1. Kaup on laost otsa saanud;
  2. Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud ebaõigesti süsteemivea tõttu.
 12. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Ostjaga ühendust ning tagastab Ostja poolt tasutud summa, kui Ostja on jõudnud Kauba eest ettemaksu tasuda.
 13. Arvestades laoseisu, on Müüjal õigus oma poolt korraldatud e-poe müügikampaaniate (nt kuupakkumine, tühjendusmüük, jõulukampaania jms) raames Kaubale rakendada Ostjakohast kogusepiirangut kui vastava kampaania tingimused näevad sellised piirangud ette.

Kauba eest tasumine

 1. Kõik e-poe Kaupade hinnad on ette nähtud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 2. Ostja tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas - pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
 3. Müüja asub tellimust täitma pärast makse laekumist.

Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

 1. Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.
 2. Ostjale väljastatakse kaubad isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib Müüja jätta Kauba väljastamata.
 3. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.
 4. Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas on Müüjal õigus kasutada kullerteenust). Kolmandale isikule antakse Kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas ka juhul, kui Ostja on määranud tellimuse vormistamisel Kauba saajana kolmanda isiku.
 5. Juhul, kui Ostja ei tule Kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt Kauba eest tasuti.
 6. Kauba kohaletoimetamisel Ostja poolt valitud SmartPOSTi pakiautomaati  lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2.99 €. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 1500 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
 7. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
 8. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on Kaup kätte saadud.
 9. Kaupa saadetakse ainult Eesti Vabariigi piires.

Kauba kontroll

 1. Kauba kättesaamisel kohustub Ostja avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui Ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on Müüjal õigus Kauba tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest.
 2. Juhul, kui Ostja avastab Kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või Kaup ei jõua Ostjani heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt Müüjat teavitada.
 3. Müüja vastutab Ostja poolt ostetud Kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb Kauba kahjustumise või kadumise risk üle Ostjale.

Müügilepingust taganemine

 1. Ostjal on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.
 2. Kauba tagastamiseks peab Ostja täitma Müügilepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos Kaubaga Müüjale (tegevuskoht Rüütli 11, Tallinn) või Kauba kättesaamiseks kasutatud SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel) või kullerteenuse kasutamisel SmartPOSTI pakiautomaadi kaudu, kasutades kauba kättesaamise koodi.
 3. Ostja on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
 4. Müüja võib kasutada Müügilepingust taganemise õigust, kui Kaup on kasutamata ja rikkumata. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Ostja. Kaup tuleb tagastada originaal-transpordipakendis.
 5. Ostjal on õigus Kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning Ostja vastutab Kaubaga tutvumisel Kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on Kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil.
 6. Juhul, kui Ostja on lepingust taganenud, tagastab Müüja Ostjale ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt Kauba eest tasuti.
 7. Juhul, kui Ostja on tagastatavat Kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Müüjal õigus keelduda Kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Pretensioonide esitamine ja vastutus

 1. Müüja vastutab ostetud Kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates Kauba üleandmisest Ostjale. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Ostja kohustub Müüjat teavitama Kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
 2. Ostjal on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@ubinad.ee. Pretensioonis tuleb märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
 3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
 4. Müüja ei vastuta tellitud Kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
 5. Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.
Pakiautomaat

Või tule ise järgi

Tagastusõigus

14 päeva jooksul

Turvaline maksmine

Maksa turvaliselt internetipangas