Andmekaitse

Andmete töötlemise põhimõtted

 1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 2. Müüjal on õigus töödelda Ostja poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
 3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. e-poes esitatud tellimuse täitmine;
  2. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
  3. päringutele vastamine;
  4. tarbijaharjumuste uurimine;
  5. müügistatistika koostamine;
  6. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.
 4. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh organisatoorseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmed) Ostja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 5. Ostja isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.
 6. Ostjal on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Ostja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta Ostja taotlus rahuldamata, kui Ostja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
 7. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda Ostjale parimat teenust.
 8. Müüjal on eraldiseisva nõusolekuta õigus saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
 9. Kui Ostja on andnud Müügilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas toodud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga).
 10. Ostjal õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Küpsised

 1. E-pood kasutab küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Ostja e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda Ostjale paremat kasutajakogemust.
 2. E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:
  1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
  2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
  3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata Ostjale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
  4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
 3. Ostja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.
 4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Müüja veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Pakiautomaat

Või tule ise järgi

Tagastusõigus

14 päeva jooksul

Turvaline maksmine

Maksa turvaliselt internetipangas